Ichthus

Ichthus bevindt zich centraal in de Grote Waal en is onderdeel van kindcentrum de Ichthus, vlakbij het winkelcentrum en de kinderboerderij.

Ichthus biedt opvang aan kinderen van 2 tot 13 jaar en is geopend van 7:00 tot 18:30 uur.

Op de website van het LRK zijn de GGD-rapporten van peutergroep Ichthus en BSO Ichthus te lezen. 

Ichthus is onderdeel van Stichting Kinderopvang West-Friesland.

 
Rondleiding Kosten berekenen

Peutergroep

De peutergroep van de Ichthus bereidt kinderen van 2 tot 4 jaar voor op de basisschool en is geopend op maandag- t/m donderdagochtend van 8:25u tot 12:15u. Peutergroep Ichthus biedt vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) aan kinderen vanaf 2,5 jaar. Tijdens schoolvakanties is de peutergroep gesloten.


Ichthus is een Samen van Start locatie. Samen van Start is een intensieve samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, welzijn en de bibliotheek. 

Buitenschoolse opvang

De Ichthus biedt buitenschoolse opvang aan kinderen van 4 tot 12 jaar van alle basisscholen in de wijk (Zonnewijzer, Universum en Ichthus) en is onderdeel van kindcentrum de Ichthus. Hierdoor kan er gebruik gemaakt worden van de speelzaal en het handvaardigheidslokaal.

Onderwijs

De Ichthus is een school in beweging. Waar kinderen zijn, is ontwikkeling. Beweging stimuleert deze ontwikkeling optimaal. Wij vinden het belangrijk dat kinderen veel bewegen om zo tot een optimale leerhouding te komen. Beweging is hierbij ons sleutelwoord. Beweging buiten op het schoolplein, in de vorm van Beweegwijs en rekenen op het rekenplein. Beweging binnen in de vorm van bewegend leren tijdens de reken-, taal-en spellingslessen. 

Onze missie is: 'Ieder kind is de mooiste vis van de zee.'

Hiermee bedoelen wij dat ieder kind talenten en mogelijkheden heeft, die hem of haar helpen om het beste uit zichzelf te halen. Juist die talenten benutten we om het kind de beste versie van zichzelf te laten zijn. Onze visie is dat we ieder kind goed zien. Dit doen wij door goed naar leerlingen te kijken. Leerkrachten en betrokken specialisten observeren het kind en waar nodig bespreken we dit in het team en uiteraard met ouders. 

Op de Ichthus werken we met het project 'Samen van Start', ouders krijgen ondersteuning en wordt de weg gewezen. Peuters zijn al bekend met de school en de juffen en gaan makkelijker van start bij de kleuters als ze 4 jaar worden.

Meer weten over basisschool Ichthus? Klik hier

Rondleiding

Cookie instellingen